: .

:

..

..

ɡ

ɡ .

..

.

.

...

.

ǡ

..

....

..

..

.

1962

  :  18-01-2016     :  1406       : 0