ܫܒ݂ܥܐ ܐܒ ܝܘܡܐ ܕܣܕܐ ܐܫܘܪܝܐ السابع من آب يوم الشهيد الاشوري

ܫܒ݆ܥܐ   ܐܒ ܡܢ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ

ܡܢ ܛܘܪܢܐ   ܕܐܫܘܪ

ܘܪܓ̣ܘܠܐ ܕܗܟܪܝ

ܘܕܫܝܬܐ ܢܝܢܘܐ

ܒܝܬ ܪ̃ܕܘً̇ܝ̈ܐ ܕܡܥܗ

ܕܣܗܕܐ

ܡܐܟ ܡܛܪܐ ܣܡܘܩܬܐ

ܒܓ̰ܪܝܐ ܡܐܟ ܫܚ̄ܠ̄ܐ

ܢܩܫܐ ܙܓܐ ܕܚܫܐ

ܩܐ ܡܫܡܝܠܢ  ܕܥܘܗܕܢܐ

ܕܝܘܡܐ ܣܗܕܐ 3 184܁1846

܁1915܁1918 1933. 1969

2014 2010.

ܘܡܪܥܫܝ ܒܢܝ  ܐܘܡܬܢ  ܐܫܘܪ

ܓܒܪܬܐ ܡܢ ܫܢܬܐ

ܩܵܐ ܚܘܼܝܕܐ  ܬܚܘܿܬ

ܐܬܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ

ܗܲܠ ܐܝܼܡܲܢ ܒܬ ܡܓ̰ܪܝܟ ܕܡܥܢ

ܡܬܒ݆ܟ̣ ܕܣܬܐ ܕܘܪܕܐ

ܥܠ ܩܒ݂ܪܐ ܕܣܗܕܐ

ܩܵܐ  ܙܠܓܗ ܫܡܝܗ ܡܐܟ ܣܗܪܐ

ܝܘܡܢܐ ܒܥܒ̣ܪܐ  ܡܢܢ

ܪܥܘܫܘܢ ܝܐ ܙܪܥܐ ܕܐܫܘܪ

ܪܥܘܫܘܢ ܝܐ ܢܒ݆ܓܐ ܕܐܫܘܪ

ܐܝܕܐ ܒܝܕ ܐܝܕܐ

ܘܠܸܒܵܐ ܥܠ ܠܒܐ

ܘܚܘܼܒܵܐ ܫܚܝܢܐ ܡܐܟ

ܓܘܡܘܪܬܐ ܣܡܘܩܬܐ

ܒܬ ܩܐܪܢ ܠܡܝܙܠܬܐ

ܪܚܫܟ ܠܐ ܩܕ̄ܡܐ

ܡܪܡܟ ܐܬܬܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܓܘ ܟܠ  ܦܢܝܬܐ ܕܘܢܝܐ

ܩܵܐ ܡܪܥܫܟ ܕܐܵܢܝܼ ܕܡܝܟܐ

ܡܢ ܫܢܬܐ

ܩܵܐ ܚܘܼܝܕܐ ܐܝܬܠܗ ܒܗܪܐ

ܘܚܕܘܬܐ

ܘܚܐܪܘܬܐ ܫܡܫܐ ܚܕܬܐ

ܩܵܐ ܡܡܛܝܠܢ

ܓܘ ܡܬ݆̃ܠܬ̈ܐ ܕܐܫܘܪ

ܒܢܟ ܒܝܬܢ ܚܕܬܐ

ܘܓ̰ܡܥܟ ܟܠܢ ܒܘܪܒܙܐ

ܓܘ ܒܝܬܐܚܕܬܐ

...................

5/8/2018.

السابع من آب يوم الشهيد الاشوري

في  السابع من آب كل عام

من جبال أشور

ووديان هكاري

وسهول نينوى

تسيل دموع الشهداء

مثل امطار حمراء

وكالسيل الجارف

لتذكرنا بيوم الشهداء الاشوريين

بدء من الاعوام

١٨٤٣- ١٨٤٦ -١٩١٥ -١٩١٨ -١٩٢١

١٩٣٣ -١٩٦٩ -٢٠١٠ -٢٠١٤

وتوقظنا  النواقيس الحزينة

لكي تتوحد الامة المتشتتة

تحت راية الجبهة القومية

كفانا نمضي ايامنا بالذكريات

ونزرف فوق ثرى الشهداء

اطنان من الدموع

لكي تشع كالقناديل

الايام تمضي كالغزال

انهضوا يا احفاد أشور

اليد باليد لتقوى

وقلب مع القلب لنتحد

والحب الحار مثل جمرة حمراء

لنمضي بالمسيرة الطويلة

نحو الامام كالعاصفة

لنوقظ الحالمون من غفوتهم

للاتحاد له برق  الحياة

ونرفع راية الامة في كل دول

العالم

لانه هكذا  قيل بالعمل

وحده تزيح الجبال

وتبنوا اعشاش للمشردين

بدول العالم

في المثلث الاشوري

ارضنا التاريخية منذ الاف

القرون

هبوا يا احفاد أشور

وتوحدوا تحت علمكم القومي

الواحد

ذو الالوان مشرقة  كقوس

يجمعنا بمحبة  ربّ أشور

في وطن

اسمه اقليم أشور

———————-

السابع من آب ٢٠١٨

  كتب بتأريخ :  الثلاثاء 07-08-2018     عدد القراء :  976       عدد التعليقات : 0